Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1978 3

Gustaf Petrén, Gunnar Bramstång, Håkan Strömberg

FT 1978 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Regeringsrätten och kommunalbesvärsinstitutet
Gustaf Petrén

18

Kommunerna och turistväsendet II
Gunnar Bramstång

40

Litteratur

40

Hans Ragnemalm, Förvaltningsprocessrättens grunder
Håkan Strömberg

42

Lagstiftningen januari - april 1978

42

Utredningsuppdrag

46

Utredningar