Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1978 1

Michael Bogdan, Gunnar Bramstång, Yngve Adolphson, Margarethe Sundelin, Kurt Holmgren

FT 1978 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Dataflykt över gränserna och den svenska datalagstiftningen
Michael Bogdan

27

Den s. k. negativa religionsfriheten och medlemskap i svenska kyrkan
Gunnar Bramstång

36

Att tolka författningar och rättsfall
Yngve Adolphson

54

Några erfarenheter från tillämpningen av förvaltningslagen
Margarethe Sundelin

57

Sjuttonge internationella administrativkongressen
Kurt Holmgren

60

Lagstiftningen september - december 1997

60

Utredningsuppdrag

64

Utredningar