Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1977 6

G. Wahlgren, C. G. Kållner, Gunnar Bramstång, Clas Nordström, Michael Bogdan, Urban Loinder, Tommy Lennberg

FT 1977 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet
G. Wahlgren

12

Dechargens betydelse - ett praktiskt fall
C. G. Kållner

19

Subjektivt rekvisit vid vitesföreläggande enligt 39 § naturvårdslagen?
Gunnar Bramstång

31

Besvärsrätt och privaträtt
Clas Nordström

41

Otillbörligt rabatterade flygbiljetter och svensk rätt
Michael Bogdan

51

En fråga om förhandlingsrätt för vissa arbetstagare med kortvarig anställning
Urban Loinder

55

Ett regeringsavgörande i fråga om återställningsrätt vid tjänstetillsättning
Tommy Lennberg