Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1977 5

Lennart Aspegren, Bengt Wieslander, Klas Lithner, Carl-Edvard Sturkell, Einar Herlitz, Erik Larsson, Lorentz Vogel

FT 1977 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

De offentliganställda och den nya förhandlingsrätten
Lennart Aspegren

13

Tolkningen av regler om administrativa frihetsberövanden
Bengt Wieslander

20

Rättssäkerhetsgarantierna beträffande misstänka ungdomar
Klas Lithner

24

Litteratur

24

Gunnar Krantz, Rätt och rättsskydd i den sociala barna- och ungdomsvården
Carl-Edvard Sturkell

28

Sven-Gösta Jonzon, Lars Delin och Bertil Bengtsson, Naturvårdslagen
Einar Herlitz

32

Cal Martin Roos, Grupplivskyddet
Erik Larsson

37

Hans Folkesson, Förvaltningsteknig
Lorentz Vogel

40

Lagstiftningen december 1976 - augusti 1977

40

Utredningsuppdrag

49

Utredningar