Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1977 2-4

Stig Strömholm, Bertil Bengtsson, Robert Boman, Gunnar Bramstång, Kurt Holmgren, Olle Nyman, Gustaf Petrén, Hans Ragnemalm, Håkan Strömberg, Bertil Wennergren, Ole Westerberg

FT 1977 2-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

Stig Jägerskiöld
Stig Strömholm

6

Om passivitetsregeln i skadeståndslagen
Bertil Bengtsson

20

Belagd utländsk påverkan på konkursrättens område under tiden 1800-1918
Robert Boman

32

Är den s. k. asocialitetslagen en lyckad lagstiftningsprodukt?
Gunnar Bramstång

63

Domstolar, förvaltningsdomstolar och rationell organisation
Kurt Holmgren

72

Judiciell eller administrativ tillståndsprövning. En fråga vid utformningen av koncessionsprövningen enligt miljöskyddslagen
Olle Nyman

90

Om förvaltningsdomstols utredningsplikt
Gustaf Petrén

103

"EG-paragrafen"
Hans Ragnemalm

120

Föreskrifter om lags tillämplighet
Håkan Strömberg

132

Rättigheter mot det allniänna. Några anteckningar till ett skede i den moderna rättsstatsideologins tidiga utveckling
Stig Strömholm

141

JO-ämbetet i tiden
Bertil Wennergren

150

Priskontroll vid byggnadstillstånd - en fråga om illojal maktanvändning
Ole Westerberg