Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1977 1

Yngve Adolphson, Klas Magnusson, Michael Bogdan, Ingvar Severin

FT 1977 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Protokoll, protokollföring och protokolljustering
Yngve Adolphson

36

Rättsskydd och kommunalbesvär
Klas Magnusson

40

Något om internationellt-privaträttsliga frågor i kyrkobokföringen
Michael Bogdan

54

Något om den primärkommunala nämndorganisationen, särskilt beträffande fakultativa nämnders sammansättning, mandatperioid och arbetsformer
Ingvar Severin