Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1954 3-4

Åke Malmström, Torben Lund, Erik Hedfeldt, Berndt Godenhielm, Fredrik Neumeyer, Birger Lindgren, V. Tengborg, Knud Høst-Madsen, Julius Møller, Bent Carlsen, Johan Helgeland

NIR 1954 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

NÅGRA SYNPUNKTER RÖRANDE FÖRANVÄNDARRÄTTEN
Åke Malmström

13

OM OPHAVSRETTENS GRUNDBEGREBER
Torben Lund

30

NÅGRA SPÖRSMÅL OM FÖRLAGSAVTAL
Erik Hedfeldt

43

KAN ERSÄTTNING ÅDÖMAS FÖR IDEELL SKADA VID PATENTINTRÅNG?
Berndt Godenhielm

51

TVÅNGSLICENS
Fredrik Neumeyer

69

NYHETSGRANSKNINGEN HOS DEN SVENSKA PATENTMYNDIGHETEN
Birger Lindgren

80

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
V. Tengborg, Knud Høst-Madsen

84

LITTERATUR
Julius Møller

89

NOTISER

94

FÖRENINGSMEDDELANDEN

95

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

107

FRA NORSK RETTSPRAKSIS
Johan Helgeland

111

UR SVENSK PRAXIS