Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1976 5

Hans Ragnemalm, Curt Riberdahl, Erik de Maré

FT 1976 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Administrativ rättspraxis. Förvaltningslagen och förvaltningsprocesslagen
Hans Ragnemalm

34

Det kommunala revisionsansvaret efter ansvarsreformen för funktionärer i offentlig verksamhet
Curt Riberdahl

50

Om anläggningsavgift för avlopp som villkor för byggnadslov
Erik de Maré