Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1976 4

Thorsten Cars, Göran Borggård, Lennart Aspegren, Håkan Strömberg, Gustaf Petrén

FT 1976 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den nya lagstiftningen om ansvar för funktionärer i offentlig verksamhet
Thorsten Cars

19

Demokratisering och funktionsduglighet hos förvaltningen
Göran Borggård

24

En amerikansk förvaltningskonferens
Lennart Aspegren

28

Litteratur

28

Gunnar Bramstång, Missbruk och hemfallenhet
Håkan Strömberg

29

Fritz Kaijser, Kommunallagarna
Gustaf Petrén

34

Lagstiftningen mars - juni 1976

34

Utredningsuppdrag

38

Utredningar