Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1976 3

Hans Ragnemalm, Kurt Holmgren, Håkan Strömberg

FT 1976 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Regeringsformen 11:6. Överlämnande av förvaltningsuppgift till enskilt subjekt
Hans Ragnemalm

42

Några tillämpningsspörsmål i fråga om 1973 års revisorskungörelse
Kurt Holmgren

46

Ett JO-fall om beslutsmotivering och remiss i besvärsmål
Håkan Strömberg