Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1976 1

Einar Herlitz, Curt Riberdahl, K. W. Ström, Bengt Wieslander, Johan Hirschfeldt

FT 1976 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Tillämpningen av naturvårdslagen
Einar Herlitz

21

Kommunerna och detaljhandeln
Curt Riberdahl

33

Allmänhetens klagomål på bankere hos bankinspektionen
K. W. Ström

38

Litteratur

38

Trygve Hellners, Förvaltningslagen med kommentarer
Bengt Wieslander

42

RRK -en provisorisk men värdefull rättsfallssamling
Johan Hirschfeldt

44

Lagstiftningen november - december 1975

44

Utredningsuppdrag

46

Utredningar