Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1975 6

H. Sandberg, Rune Lavin, Erik de Maré, Ingrid Hilding, Magnus Sjöberg, Erik Neergaard

FT 1975 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Administrativ rättspraxis. Byggnadsmål (1967-1971)
H. Sandberg

18

Den kommunala likställighetsprincipen
Rune Lavin

31

Om gatukostnadsersättning
Erik de Maré

38

Litteratur

38

Stigvald Holstad och Sven Larsson, Allmänhetens rättsskydd
Ingrid Hilding

39

Olov Mattson, Kommunernas socialvård
Magnus Sjöberg

41

Hans Calmfors, Att vara kommunal förtroendeman
Erik Neergaard

44

Lagstiftningen september - oktober 1975

44

Utredningsuppdrag

46

Utredningar