Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1975 5

Hans Ragnemalm, John Boström, Lennart Aspegren, Erik Larsson, Carl-Otto Lindberg

FT 1975 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Administrativ rättspraxis (1972-1974)
Hans Ragnemalm

28

Sekretesskaraktären hos nykterhetsnämndens körkortsyttranden
John Boström

31

EGPA-konferensen om statstjänstemännens ställning och ansvar
Lennart Aspegren

33

Litteratur

33

Folke Schmidt, Allmänna och privata pensioner
Erik Larsson

36

Torsten Bjerkén, Byggnadslov
Carl-Otto Lindberg

42

Lagstiftningen maj - augusti 1975

42

Utredningsuppdrag

45

Utredningar