Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1954 2

Harry v. d. Hude, Magne Falk, Lennart Körner, Åke von Zweigbergk, Kaj Gustav Sandart, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1954 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

KAN REPAREREDE MASKINER OG UORIGINALE RESERVEDELE FORHANDLES UNDER DEN ORIGINALE VARES MÆRKE?
Harry v. d. Hude

10

GRANSKNINGEN AV PATENTANSÖKNINGAR I SVENSKA PATENTVERKET
Magne Falk

15

GOD AFFÄRSSED OCH ILLOJAL KONKURRENS
Lennart Körner

24

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
Åke von Zweigbergk

30

LITTERATUR
Kaj Gustav Sandart

31

NOTISER OCH FÖRENINGSMEDDELANDEN

34

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

39

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

44

UR SVENSK PRAXIS