Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1974 4

Mikael Nordlander, Gunnar Bramstång, Nils Hj. Egedal, Jan Flod

FT 1974 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några anteckningar om praxis i permutationsärenden
Mikael Nordlander

27

Fråga huruvida stöd åt privatläroverk kan anses falla inom den primärkommunala kompetensen
Gunnar Bramstång

41

Återkallelse av trafiktillstånd
Nils Hj. Egedal

43

Från Kungl. Maj:ts kansli
Jan Flod

47

Lagstiftningen juni - aug. 1974

47

Utredningsuppdrag

52

Utredningar