Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1974 3

Olle Nyman, Hans Ragnemalm, Gunnar Bramstång, Ulf Lundvik, Birger Halle

FT 1974 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kommunalråd och kommunstyrelse
Olle Nyman

24

Om litipendens i kommunalrätten
Hans Ragnemalm

34

Socialförvaltningsrättens förutsättningar för ingripande
Gunnar Bramstång

41

Litteratur

41

Henri Desfeuilles, Le pouvoir de eonstrôle des parlements nordiques
Ulf Lundvik

42

Från K. M:ts kansli
Birger Halle

43

Lagstiftningen april - maj 1974

43

Utredningsuppdrag

50

Utredningar