Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1974 2

Hans Ragnemalm, Gunnar Bramstång, Bertil Bengtsson, Gunilla Frenne

FT 1974 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om litispendens i förvaltningsrätten
Hans Ragnemalm

29

Kan en rättegångsfullmakt anses medföra behörighet för ombud att ingå förlikning innan talan har blivit väckt?
Gunnar Bramstång

35

Litteratur

35

F. Berg och B. Sederblad, Hyresrätt
Bertil Bengtsson

40

Från K. M:ts kansli
Gunilla Frenne

41

Lagstiftning januari - mars 1974

41

Utredningsuppdrag

49

Utredningar