Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1973 6

Rune Lavin, Hans Calmfors, Carl-Otto Lindberg, Sten Walberg

FT 1973 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om offentliga funktionärers tystnadsplikt, I
Rune Lavin

24

Kommunal folkomröstning - kommunal opinionsundersökning
Hans Calmfors

29

En fråga om ersättning enligt naturvårdslagen för mistad bebyggelserätt
Carl-Otto Lindberg

52

Litteratur

52

Stig Jägerskiöld, Offentlig rätt
Sten Walberg

55

Lagstiftningen november - december 1973

55

Utredningsuppdrag

59

Utredningar