Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 6

Gunnar Bramstång, Carl-Johan Cosmo, Kurt Holmgren, Waldemar Hermanson

FT 1972 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Konungens personliga rättställning med särskild hänsyn till immunitetsfrågor
Gunnar Bramstång

28

Handläggningen av körkortsfrågor
Carl-Johan Cosmo

38

Körkorten
Kurt Holmgren

49

Litteratur

49

Arvid Frihagen, Laerebok i forvaltningsrett, del I
Waldemar Hermanson

52

Lagstiftningen oktober - december 1972

52

Utredningsuppdrag

60

Utredningar