Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 5

Lennart Geijer, Håkan Strömberg, Göran Svensson, Sten Berglund

FT 1972 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kammarrätten i Göteborg
Lennart Geijer

5

Myndighet och myndighetsutövning
Håkan Strömberg

26

Något om radionämnden och dess praxis
Göran Svensson

50

Från K. M:ts kansli
Sten Berglund