Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 4

Aarne Nuorvala, Erik Larsson, Lennart Aspegren, Nils Blix-Holmberg, C. R. Högberg

FT 1972 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Länsrätterna i Finlands rättsskyddssytem
Aarne Nuorvala

8

Om orsaker till konflikterna på arbetsmarknaden
Erik Larsson

34

Förenklade besvärsregler i Italien
Lennart Aspegren

36

Från K. M:ts kansli
Nils Blix-Holmberg, C. R. Högberg

37

Lagstiftningen juni - september 1972

37

Utredningsuppdrag

53

Utredningar