Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 3

Gerhard Simson, Bo Lindberg

FT 1972 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om disciplinpåföljder i främmande rätt
Gerhard Simson

25

Den kommunala besvärdsgrunden: strider mot allmän lag eller författning
Bo Lindberg

49

Lagstiftningen mars - maj 1972

49

Utredningsuppdrag

59

Utredningar