Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 2

Fritz Kaijser, Gunnar Bramstång, Carl Norström, Trygve Hellners

FT 1972 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om "kommunal förvaltning genom avtal"
Fritz Kaijser

43

Medför förordnande att granska boutredningsmans förvaltning ämbetsansvar?
Gunnar Bramstång

50

Prövning av beslut rörande omhändertagande för samhällsvård sedan vården förklarats villkorligt upphörd.
Carl Norström

53

Litteratur

53

Max-Dieter Forstmann, Der Rechtsschutz im schwedischen Verwaltungsverfahren
Trygve Hellners