Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1972 1

Erik Sjöholm, Hans Ragnemalm, E. G. Westman, Lennart Aspegren, Bengt Hamdahl, Sten Walberg, Ingmar Lidbeck, Bill Andréasson

FT 1972 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Legalitets- och opportunitetsprinciperna i polisrätten
Erik Sjöholm

12

Ytterligare om nullitetsbesvär
Hans Ragnemalm

20

Om verkningarna av värderingsregeln i exproptiationslagen 111 A §
E. G. Westman

26

Femtonde IISA- kongressen i Rom 6-10.9.1971
Lennart Aspegren

28

Litteratur

28

Festskrift til Stephan Hurwitz
Bengt Hamdahl

32

Ole Westerberg, Allmän förvaltningsrätt
Sten Walberg

35

Mängel im Werhältnis von Bürger und Staat
Ingmar Lidbeck

37

Från K. M:ts kansli
Lennart Aspegren, Bill Andréasson

41

Lagstiftningen november 1971 - februari 1972

41

Utredningsuppdrag

48

Utredningar