Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1971 6

Edward Andersson, Gunnar Bramstång, Martin Wahlbäck, Sten Walberg, Nils Hj. Egedal

FT 1971 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Besvär över statsrådets och ministeriernas beslut i Finland
Edward Andersson

18

Kommunerna och turistväsendet II
Gunnar Bramstång

36

Litteratur

36

Bertil Wennergren, Lagen om beredande av sluten psykiatrisk vård
Martin Wahlbäck

38

Recension av Klackenberg, Lagen om nykterhetsvård
Sten Walberg

42

Från K. M:ts kansli
Nils Hj. Egedal

44

Lagstiftningen augusti - oktober 1971

44

Utredningsuppdrag

48

Utredningar