Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1953 3-4

T. M. Kivimäki, Seve Ljungman, Torben Lund, Erik Lie, E. Dorman, Ole C. Eberth, Harry Onn, R. Lichtenberg, Nils Bergling, Bent Carlsen, Harald Aarflot, Julius Møller, Berndt Godenhielm, Tore Sundbergh, Claës Uggla, P. Ant-Wuorinen, Johan Helgeland, Birger Nordfeldt, Gösta Eberstein, K. Holm-Nielsen, Halvar Khennet, Egil Haxthow, Keijo Heinonen

NIR 1953 3-4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

VILKET SKYDD ÅTNJUTER TEKNISKA RITNINGAR, KONSTRUKTIONER OCH ANDRA TEKNISKA FÖREBILDER?
T. M. Kivimäki, Seve Ljungman, Torben Lund, Erik Lie, E. Dorman, Ole C. Eberth, Harry Onn, R. Lichtenberg, Nils Bergling, Bent Carlsen

24

UNNTAGELSESBESTEMMELSER I PATENTLOVEN VEDRÖRENDE KJEMISKE PRODUKTER
Harald Aarflot, Julius Møller, Berndt Godenhielm, Harry Onn, Nils Bergling, Tore Sundbergh

50

OM ÖVERLÅTELSE- OCH LICENSFRÅGOR INOM VARUMÄRKESRÄTTEN
Claës Uggla, P. Ant-Wuorinen, Johan Helgeland, Bent Carlsen, Birger Nordfeldt, Gösta Eberstein, K. Holm-Nielsen, Ole C. Eberth

79

NY LOVGIVNING ANGÅENDE INDUSTRIELT RETTSVERN I NORGE
Johan Helgeland

85

TILL FRÅGAN OM UNDANTAGSBESTÄMMELSERNA I PATENTFÖRORDNINGEN
Halvar Khennet

91

NØKKEL-ROMANEN I FRANSK RETT
Egil Haxthow

98

LITTERATUR
Julius Møller

100

NOTISER OCH FÖRENINGSMEDDELANDEN

103

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

107

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

108

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

110

UR SVENSK PRAXIS