Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1971 1

Hans Ragnemalm, Gunnar Bramstång, Ingmar Lidbeck

FT 1971 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Om nullitetsbesvär
Hans Ragnemalm

21

Farlig för eget liv eller vårdslösande av den egna hälsan - en lucka i barnavårdslagen
Gunnar Bramstång

37

Litteratur

37

Études et Documents
Ingmar Lidbeck

39

Lagstiftningen december 1970 - februari 1971

39

Utredningsuppdrag

48

Utredningar