Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1970 3

Bertil Wennergren, Gunnar Bramstång, Carl E. Benno, Bengt Hamdahl, V. Hedström

FT 1970 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förbudets rättsliga dynamik
Bertil Wennergren

19

Utdömande av vite, förelagt jämlikt 53 och 70 §§ byggnadsstadgan
Gunnar Bramstång

37

Begreppet "nära anhörig" i 14 § 1 st. sekretesslagen
Carl E. Benno

41

Litteratur

41

Svensk socialrätt, under redaktion av Yngve Adolphson
Bengt Hamdahl

47

Från K. M:ts kansli
V. Hedström

48

Lagstiftningen mars - april 1970

48

Utredningsuppdrag

60

Utredningar