Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1970 2

Ragnar Lundgren, Halvar G. F. Sundberg, Hans Sjöberg, Olov Hegrelius, Sten Walberg, Lorentz Vogel, V. Hedström, Stig Wernstedt

FT 1970 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Något om proportionella val inom kommuner
Ragnar Lundgren

21

Replik
Halvar G. F. Sundberg

22

Något om kommunalt företagsstöd enligt gällande rätt i praktiken
Hans Sjöberg

26

Litteratur

26

Hans Folkesson, Omprövning av körkort
Olov Hegrelius

29

Nils Herlitz, Elements of Nordic public law
Sten Walberg

32

Björn Molin, Lennart Månsson, Lars Strömberg, Offentlig förvaltning
Lorentz Vogel

36

Från K. M:ts kansli
V. Hedström, Stig Wernstedt