Nordiskt Immateriellt Rättsskydd

NIR 1953 2

Harald Aarflot, Claës Uggla, Julie Olsen, T. M. Kivimäki, P. Ant-Wuorinen, Bent Carlsen, Keijo Heinonen

NIR 1953 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

3

UNNTAGELSESBESTEMMELSER I PATENLOVEN VEDRÖRENDE KJEMISKE PRODUKTER
Harald Aarflot

26

OM ÖVERLÅTELSE- OCH LICENSFRÅGOR INOM VARUMÄRKESRÄTTEN
Claës Uggla

46

PARISERKONVENTIONENS ARTIKEL 8
Julie Olsen

58

VILKET SKYDD ÅTNJUTER TEKNISKA RITNINGAR, KONSTRUKTIONER OCH ANDRA TEKNISKA FÖREBILDER?
T. M. Kivimäki

71

INLÄGG I AKTUELLA FRÅGOR
P. Ant-Wuorinen

75

NOTISER

77

FÖRENINGSMEDDELANDEN

79

FRA DANSK DOMSPRAKSIS
Bent Carlsen

83

UR FINSK PRAXIS
Keijo Heinonen

84

FRA NORSK RETTSPRAKSIS

92

UR SVENSK PRAXIS