Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1970 1

Gunnar Bramstång, Per Pettersson, Staffan Magnusson, Lennart Aspegren

FT 1970 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utländska fylleridomars jämställdhet med svenska domar
Gunnar Bramstång

28

Narkotikabrott och körkort
Per Pettersson

36

Nya anvisningar för författningsskrivning
Staffan Magnusson

42

Ett körkortsärende - i pressen och i verkligheten

45

Litteratur

45

Stig Jägerskiöld, Tjänstemannarätt
Lennart Aspegren

48

Lagstiftningen januari - februari 1970

48

Utredningsuppdrag

53

Utredningar