Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1969 6

Klas Lithner, Herbert Hökeberg, Axel Nilsson, Gustaf Petrén, Ingmar Lidbeck

FT 1969 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Barnavårdsnämndernas befattning med åtalseftergiftsärenden
Klas Lithner

25

Om återkallelse av körkort
Herbert Hökeberg

32

JK:s granskning av ärendeförteckningar
Axel Nilsson

35

Litteratur

35

Bertil Wennergren, JO - riksdagens ombudsmän
Gustaf Petrén

38

Villhelm Aubert, Rettssociologi
Ingmar Lidbeck

40

Lagstiftningen november - december 1969

40

Utredningsuppdrag

47

Utredningar