Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1969 4

Bertil Wennergren, Gunnar Bramstång, Waldemar Hermanson

FT 1969 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsförfarandet - vadan och varthän?
Bertil Wennergren

24

Kan juridisk person vara ombud i inskrivningsärenden?
Gunnar Bramstång

31

Administrative sciences
Waldemar Hermanson

33

Litteratur

33

Rein Rooseniit, Elevrätt
Bertil Wennergren

38

Lagstiftningen maj - juli 1969

38

Utredningsuppdrag

51

Utredningar