Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1969 1

Ole Westerberg, Olle Nyman, Willi Barenthin, Thorbjörn Roos, Ulla Chruzander, Sten Walberg

FT 1969 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Jäv hos förvaltningsorgan
Ole Westerberg

10

Behandling av kompetensöverskridande motioner i stads- och kommunalfullmäktige
Olle Nyman

23

Synpunkter på lagregleringen av kommunal interpellation
Willi Barenthin, Thorbjörn Roos

37

Något om parts rätt till hemliga handlingar i regeringsrättens praxis
Ulla Chruzander

41

Litteratur

41

Pierre Vinde, Hur Sverige styres
Sten Walberg

43

Lagstiftningen nov. - dec. 1968

43

Utredningsuppdrag

50

Utredningar