Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1968 6

Aarne Nuorvala, Pierre Vinde, Lennart Groll, J. O. Widman, C. G. Lidberg

FT 1968 6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Finlands högsta förvaltningsdomstol 50 år
Aarne Nuorvala

5

Reform av den brittiska statsförvaltningen
Pierre Vinde

13

Ny inriktning av konstitutionsutskottets granskningsverksamhet
Lennart Groll

27

Utvidgad kammarrättsorganisation eller en ny särskild förvaltningsdomstol?
J. O. Widman

34

JO:s ämbetsberättelse för år 1967
C. G. Lidberg

43

Lagstiftningen sept. - okt. 1968

43

Utredningsuppdrag

52

Utredningar