Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1968 5

Olavi Rytkölä, Waldemar Hermanson, Kurt Holmgren

FT 1968 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Den kommunala självstyrelseprincipen
Olavi Rytkölä

15

Förvaltningsrättskipningens organisation: Remissinstansernas syn på förvaltningsdomstolskommitténs betänkande
Waldemar Hermanson

43

Litteratur

43

Nils Andrén, Modern Swedish government, samt Pierre Vinde The Swedish civil service
Kurt Holmgren

48

Lagstiftningen juni - aug. 1968

48

Utredningsuppdrag

56

Utredningar