Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1968 4

Gunnar Bramstång, Voldemar Körlof, Hans Calmfors, Ernst Leche, Erik Holmberg

FT 1968 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Kriminalvård eller nykterhetsvård?
Gunnar Bramstång

19

Några anteckningar vid ett rättsfall om s. k. villkorligt körkort
Voldemar Körlof

26

Kommunala nämndbeslut per capsulam
Hans Calmfors

31

Litteratur

31

Människan i trafiken
Ernst Leche

35

Tryckfrihetsförordningens handlingsbegrepp
Erik Holmberg

38

Lagstiftningen mars - maj 1968

38

Utredningsuppdrag

49

Utredningar