Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1967 5

Kurt Holmgren, Sten-Sture Landström, Francois Gazier, Gösta Nilsson

FT 1967 5

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsdomstolsreformen
Kurt Holmgren

15

Begreppet »Barn och ungdom» i skollagen
Sten-Sture Landström

27

Skolan för administrativ utbildning i Frankrike
Francois Gazier

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Från K. M:ts kansli
Gösta Nilsson

36

Lagstiftningen april - aug. 1967

36

Utredningsuppdrag

45

Utredningar