Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1967 4

Ole Westerberg, Waldemar Hermanson, Nils Hj. Egedal, G. Björne

FT 1967 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsbesvär II
Ole Westerberg

19

Den franska räkenskapsdomstolen, »Cour des comptes»
Waldemar Hermanson

30

Några anteckningar om ansvar till följd av skada vid bilbesiktningar m. m.
Nils Hj. Egedal

39

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

39

Från K. M:ts kansli
G. Björne

45

Litteratur

45

Tidskriftsöversikt