Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1967 3

Gunnar Bramstång, Klas Magnusson, Birgitta Egenvall, Göran Hedelius, Lars Norborg

FT 1967 3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Utvisning eller nykterhetsvård?
Gunnar Bramstång

22

Något om kommunala besluts överklagbarhet enligt praxis
Klas Magnusson

31

Litteratur

31

André Mast, Précis de droit administratif Belge
Birgitta Egenvall

34

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

34

Från K. M:ts kansli
Göran Hedelius, Lars Norborg

36

Lagstiftningen jan. - mars 1967

36

Utredningsuppdrag

41

Utredningar