Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1967 1

Folke Schmidt, Lorentz Vogel

FT 1967 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Eftermäle till lärarkonflikten
Folke Schmidt

27

Sakkunnigutlåtanden rörande precepturen i offentlig rätt

37

Litteratur

37

Erik Sjöholm, Fritz Kaijser och Voldemar Körlof, Förvaltningsrätt. Norstedts juridiska handbok
Lorentz Vogel

39

Lagstiftningen nov. - dec. 1966

39

Utredningsuppdrag

47

Utredningar