Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1966 4

Gunnar Bramstång, C. G. Lidberg

FT 1966 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Illojal maktanvöndning inom socialförvaltningsrätten
Gunnar Bramstång

33

Om verkschefs skyldighet att utöva tillsyn över göromålens gång
C. G. Lidberg

42

Lagstiftningen juni - augusti 1966

42

Utredningsuppdrag

50

Utredningar