Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1966 2

Ole Westerberg, Waldemar Hermanson, Erik Sjöholm, Olov Hegrelius

FT 1966 2

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Förvaltningsförfarandet i första instans
Ole Westerberg

32

Förvaltningsdomstolarnas arbetsläge
Waldemar Hermanson

35

Delegationsrätten enligt hälsovårdsstadgan
Erik Sjöholm

37

Litteratur

37

Donald C. Rowat, The Ombudsman
Olov Hegrelius

43

Lagstiftningen januari - mars 1966

43

Utredningsuppdrag

53

Utredningar