Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1965 5-6

T. Nyqvist, Erik Sjöholm, Gunnar Bramstång, E. Thomasson, Jan-Mats Lindahl, Ole Westerberg, Fritz Kaijser, Lorentz Vogel

FT 1965 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Delegation och arbetsfördelning vid länsstyrelserna
T. Nyqvist

14

Några politirättsliga spörsmål
Erik Sjöholm

29

Utländsk nationalitet och förutsättningarna för administrativa frihetsberövanden
Gunnar Bramstång

39

Förvaltningsmyndigheternas anvisningar för domstol
E. Thomasson

43

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

43

Från K. M:ts kansli
Jan-Mats Lindahl

45

Litteratur

45

Erik Sjöholm. Om politimakten och dess begränsningar
Ole Westerberg, Fritz Kaijser

55

Nils Andrén m. fl. Svensk statsförvaltning i omdaning
Lorentz Vogel

59

Lagstiftningen oktober - december 1965

59

Utredningsuppdrag

68

Utredningar