Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1965 4

Kurt Holmgren, Lennart Groll, Gunnar Bramstång, Hans Ragnemalm, E. G. Westman

FT 1965 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Några kompletterande synpunkter beträffande området för en lag om förvaltningsförfarandet
Kurt Holmgren

11

Om processen i hyresnämnd och hyresråd
Lennart Groll

26

Till frågan om legalitetsgrundsatsen och de administrativa frihetsberövandena
Gunnar Bramstång

29

Litteratur

29

Gunnar Bramstång, Förutsättningarna för barnavårdsnämnds ingripande mot asocial ungdom
Hans Ragnemalm

38

Håkan Strömberg, Kommunalrätt
E. G. Westman

40

XIII Internationella administrativkongressen

43

Lagstiftningen juli - september 1965

43

Utredningsuppdrag

53

Utredningar