Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1965 1

Fritz Kaijser, Håkan Strömberg, Lennart Jansson

FT 1965 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

De kommunala besvärsgrunderna i nutida rättspraxis
Fritz Kaijser

30

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

30

Vad menas med fastighets »anslutning» till allmän vatten- och avloppsanläggning?
Håkan Strömberg

33

Några spörsmål om bils tjänstevikt och automobilskatt
Lennart Jansson

38

Lagstiftningen januari - mars 1965

38

Utredningsuppdrag

47

Utredningarq