Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1964 2-3

Nils Herlitz, Fritz Kaijser, Sture Jarnerup, Bernhard Staedler, Jan Sundin

FT 1964 2-3

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Allmänna handlingars offentlighet i ny gestalt
Nils Herlitz

15

Några anteckningar kring det kommunala interpellationsinstitutet IV
Fritz Kaijser

46

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

46

Ytterligare något om debiteringslängdens offentlighet
Sture Jarnerup

51

Fråga om möjlighet att i tryckt skrift bemöta kritik mot socialhjälpsverksamhet
Bernhard Staedler

60

Sakkunnigbevisets användning i taxeringsförfarandet
Jan Sundin

66

Lagstiftningen mars - april 1964

66

Utredningsuppdrag

75

Utredningar