Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1964 1

Olov Hegrelius, Waldemar Hermanson, Bernhard Staedler, Jan Sundin

FT 1964 1

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Högsta domstolens och regeringsrättens ledamöter om författningsförslaget
Olov Hegrelius

39

Några anteckningar rörande finsk förvaltningsrättskipning
Waldemar Hermanson

65

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

65

När börjar stads ansvarighet för bristfälliga trafikanordningar?
Bernhard Staedler

73

Några synpunkter på taxeringsassistentens uppgifter
Jan Sundin