Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1963 5-6

Håkan Strömberg, Bertil Wennergren, Fritz Kaijser, Erik Holmberg

FT 1963 5-6

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Vites utdömande vid försenad prestation
Håkan Strömberg

10

Kommunalbesvärsreglernas tillämpning inom specialreglerad förvaltning
Bertil Wennergren

30

Några anteckningar kring det kommunala interpellationsinstitutet III
Fritz Kaijser

47

Meddelanden ur förvaltningsrättslig praxis

47

När blir debiteringslängden allämän handling?
Erik Holmberg

53

Lagstiftningen oktober 1963 - februari 1964

53

Utredningsuppdrag

70

Utredningar