Förvaltningsrättslig tidskrift

FT 1963 4

Gunnar Prawitz, Fritz Kaijser, Rolf Moberg

FT 1963 4

Read online
Download as PDF
Download ONIX specification

Table of Contents

1

Problem vid genomförande av skilsmässa mellan stat och kyrka
Gunnar Prawitz

11

Några anteckningar kring det kommunala interpellationsinstitutet II
Fritz Kaijser

56

Kooperation och konkurrensbegränsning
Rolf Moberg

67

Lagstiftningen augusti - september 1963

67

Utredningsuppdrag

74

Utredningar